venezuela lasst kryptowahrung was bedeutung volumen bei kryptowährungen selber kryptowährung erstellen kryptowährung kaufen deutschland
TennisType-359-Tennis

PERSOONLIJKE VOORKEUREN (R)

359°ACTION TYPE 

PERSOONLIJKE VOORKEUREN

Sporters en staf raken in hun kracht als ze in hun persoonlijke voorkeuren worden bediend en van daar-uit even efficiënte als effectieve uitstapjes
naar hun ontwikkelkant kunnen maken. In het actiontype speelt de zogenoemde dominante mentale functie een belangrijke rol als koersbepaler. Raken sporters en stafleden in de kracht van hun temperament dan ont-staat het optimale klimaat om samen te werken en te presteren. Wat nodig is komt aan bod.

1-1

De ideale uniforme techniek van tennis is een fictie. Sporters hebben een individuele motoriek die door meerdere bewegingsdimensies wordt gekenmerkt. Dat vraagt om het herkennen van, begrijpen van en inspelen op de motorische voorkeuren. Juist het natuurlijke van de eigen motoriek zorgt voor expressie en blijft onder druk gemakkelijker overeind.

2

Het is de kwaliteit van de waarneming die de kwaliteit van de handeling bepaalt. Sporters nemen op verschillende manieren waar. Sommigen schatten richting, snelheid en gevaar beter met hun linker blikveld in, anderen doen dat met hun rechter blikveld. Er bestaan ook verschillen in voorkeur tussen het gebruik van het onderste dan wel bovenste deel van het blik-veld.

3

Het gebruik van spierketens verschilt tussen sporters. Al van jongs af aan organiseren ze zich op hun eigen manier tegen de zwaartekracht. ActionType duidt dit verschil als walking from the bottom en walking from the top. Deze beide manieren van voortbewegen geven hun eigen accentuering in de spiervorming en vragen daarmee om afgestemde fysieke voorbereiding
en training.

4

Hersenhelftdominantie is een belang-rijke invalshoek in het coachen. Sporters met een dominante linkerhersenhelft (J,rechter motoroog)) zijn sterk taakgericht, sporters met een dominante rechterhersenhelft (P, linker motoroog)) handelen daarentegen meer improviserend.

5

Aandachtssturing is opgebouwd uit beginnersgeest, taakacceptatie, helder waarnemen en volledige con-centratie. In volledige concentratie kan de
sporter over alle functies beschikken, er is evenwicht. ActionType laat zien hoe dat werkt en dat de weg naar concentratie een individuele route is.

6

Het omgaan met druk hoort bij tennis. Zolang een sporter in zijn voorkeursprofiel vertoeft en de domi-nante functie de rol van koersbepaler invult, blijft het prestatievermogen overeind. Is dat niet meer het geval dan worden de gevolgen van spanning al snel zicht-baar in bijvoorbeeld denken en handelen. Ieder profiel kent zijn eigen wegen om de sporter bij stress weg te houden of hem daarvan te laten herstellen.

7

Zonder doelen hebben sporters geen richting. Aan de motivatieleer ontlenen we algemene principes, zoals die van uitdaging, haalbaarheid, verifieerbaar-heid en controleerbaarheid. Maar waar leg je de accenten en hoe verbind je die met de planningstermijn? De actiontypes geven de benodigde inzichten.

8

De favoriete leerstijl is handig om de sporter op de juiste manier te laten leren. Werkt het voor de sporter stap voor stap vanaf de basis of wil hij eerst het grote(toekomst)plaatje voor ogen hebben? En hoe zit het met de behoefte om al dan niet eigen accenten te plaatsen? Uiteindelijk gaat het om zelfgenererend leervermogen en persoonlijkheidsontwikkeling. Daar-om sluit je aan bij het actiontype.

9

Het adequaat kunnen functioneren in en als een team maakt de cirkel naar de persoonlijke voorkeuren rond. Als sporters maatwerk krijgen, raken ze toegewijd zich voor het teambelang te geven. Het heeft veel te maken met het delen van collectieve kernwaarden voor de omgang, training en wedstrijd. Er is emotionele binding nodig.